ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ ๕๔ วันที่ 12 เมษายน 2557

Direct download: 570412.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:56pm +07