ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 เมษายน 2557

Direct download: 570406.mp3
Category:general -- posted at: 8:53am +07