ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 4 เมษายน 2557 ช่วงที่สอง 

Direct download: 570404B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:58pm +07