ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 วันที่ 8 มีนาคม 2557 ช่วงที่สอง

Direct download: 570308B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 10:18am +07