ธรรมเทศนา วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แผ่นที่ 53 23 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงแรก

Direct download: 570223A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 3:04pm +07