ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ที่บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี 29 ม.ค. 57

Direct download: 570129.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:13pm +07