ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน วัดสวนสันติธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 มกราคม 2557 ช่วงสอง

Direct download: 570118B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:09pm +07