ธรรมเทศนาที่วัดสวนสันติธรรม 17 มกราคม 2557 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Direct download: 570117.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 12:06pm +07