ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๕๓ ช่วงแรก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Direct download: 570111A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 2:45pm +07