ธรรมะเป็นของประณีต เป็นของสูง แต่ไม่เหลือวิสัยที่คนธรรมดาอย่างเราจะทำได้

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่โรงแรมอิมพิเรียล จังหวัดสกลนคร วันที่ 5 ม.ค. 2557

Direct download: 570105.mp3
Category:general -- posted at: 12:05pm +07