ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม แผ่นที่ 53 หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันที่ 1 มกราคม 2557

Direct download: 570101A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 9:21am +07