ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ สวนสันติธรรม 8 ธันวาคม 2556

Direct download: 561208A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:45am +07