ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน สวนสันติธรรม 7 ธันวาคม 2556 ช่วงสอง

Direct download: 561207B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 1:54pm +07