ธรรมเทศนาที่สวนสันติธรรม ช่วงแรก 6 ธันวาคม 2556 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Direct download: 561206A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 8:44am +07