ถ้ารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจ์ ก็จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

ธรรมเทศนาที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 17 พ.ย. 56

Direct download: 561117.mp3
Category:general -- posted at: 12:00pm +07