พอฝึกหัดจนจิตตื่นขึ้นมา เข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ว การปฏิบัติที่เหลือไม่ยากแต่ต้องอดทน

Direct download: 561012A.mp3
Category:general -- posted at: 1:12pm +07