วิปัสสนาไม่ใช่เห็นกายเห็นใจ วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจ

ธรรมเทศนาที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช วันที่ 15 ก.ย. 56

Direct download: 560915.mp3
Category:general -- posted at: 5:30pm +07