ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อ ปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 14 ก.ย. 2556

Direct download: 560914.mp3
Category:general -- posted at: 11:51pm +07