ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้านโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 8 ก.ย. 2556 ช่วงสอง

Direct download: 560908B.mp3
Category:general -- posted at: 5:30pm +07