ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 8 ก.ย. 56

Direct download: 560908A.mp3
Category:general -- posted at: 2:00pm +07