ฆราวาสถ้าทำให้จริงก็ทำได้เหมือนกัน

ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) 18 ส.ค. 56

Direct download: 560818.mp3
Category:general -- posted at: 12:30pm +07