ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ที่วัดสวนสันติธรรม วันที่ 23 ก.ค. 56 ช่วงที่สอง

Direct download: 560723B.mp3
Category:general -- posted at: 9:30am +07