การทำสติปัฏฐานทำไป หากรรมฐานคู่ใดคู่หนึ่ง คำว่าคู่ ไม่ใช่แปลว่าสอง คำว่าคู่ หมายถึง เป็นกลุ่มที่เทียบเคียงได้ สภาวะที่เทียบเคียงกันได้ เทียบกันได้ มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สุข ทุกข์ เฉยๆ สามอันนี้ก็เป็นคู่หนึ่ง คำว่าคู่นี้ หมายถึงมีภาคี คือมีสภาวะที่มาเทียบเคียงกันได้ เพราะฉะนั้น อย่างถ้ามีความสุขเรารู้ มีความทุกข์เรารู้ เวลาเฉย ๆ เรารู้ ต่อไปพอความสุข ความทุกข์ ความเฉย ๆ เกิด เราจะรู้ได้ โดยไม่ต้องเจตนาจะรู้ -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 9 มีนาคม 2562 ไฟล์ 620309B ซีดีแผ่นที่ 81

Direct download: 620309B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07