เฝ้ารู้ เฝ้าดู จนจิตมันมีปัญญา มันรู้เลยว่า ทุกสิ่งที่เกิด ดับทั้งสิ้น คราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้จิตใจเรารับรู้ จิตใจจะไม่หวั่นไหว เพราะจิตใจฉลาดเสียแล้ว รู้ว่าทุกอย่างชั่วคราว ทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับ เรื่องที่เสียใจ เกิดแล้วก็ดับ เรื่องที่ดีใจ เกิดแล้วก็ดับ สุข ทุกข์ ดี ชั่ว เกิดแล้วดับทั้งหมดเลย พอเรียนโลกภายในคือจิตใจของเราสำเร็จแล้ว เวลาเราไปรู้โลกภายนอก มันก็ไม่มีอะไร เพราะอย่างนั้น เข้าใจโลกภายในแล้ว คือรูป นาม กาย ใจของเราแล้ว เราจะอยู่กับโลกข้างนอกได้แบบเหนือโลก -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ไฟล์ 620209A ซีดีแผ่นที่ 80

Direct download: 620209A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07