"การปฏิบัติธรรมก็อยู่ใต้กฏของกรรม คือ ใครทำก็ได้ผล ทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้น ขี้เกียจปฏิบัติ มันก็ไม่ได้ผลจากการปฏิบัติ ขยันปฏิบัติ แต่ปฏิบัติผิด นั่นก็ได้ผลเป็นอย่างอื่น อย่างเราไม่รู้จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติ ว่าเราปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ จะพ้นทุกข์ได้ ต้องรู้ความจริงของรูปนาม กายใจ ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ เราก็หวังว่าปฏิบัติไป ทำบุญไป แล้วจะพ้น ไม่พ้นหรอก คนละเรื่องกัน อย่างใส่บาตรทุกวัน ขอให้บรรลุมรรคผล ไม่บรรลุหรอก ไปใส่บาตรให้ตาย ใส่บาตรกี่ชาติ ก็ไม่บรรลุหรอก คนละเรื่องกัน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ไฟล์ที่ 610909A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 610909A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07