"พวกเราอยากได้มรรคผลนิพพาน ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นดีจริง แต่เราต้องดีด้วย ให้พอดีกับธรรมะของท่าน มันถึงจะได้ดี เกิดมาในแผ่นดินที่พระพุทธศาสนายังมีอยู่ แล้วเราไม่ได้ภาวนาให้เต็มฝีมือเรา เปรียบเหมือนมีโอกาส ไปเจอเหมืองเพชร แต่เอาไว้ก่อน เดี๋ยวขอเดินเล่นก่อน" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรทม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไฟล์ 610609A ซีดีแผ่นที่ ๗๖

Direct download: 610609A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07