"จิตมีพลังงาน ไม่ใช่ไม่มี พลังงานนี้ร้ายกาจ พาเราไปลงนรกก็ได้ พาเราไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ พาเราไปนิพพานก็ได้ อยู่ที่ฝึกเอา จะต้องการพลังชนิดไหน พลังของศีล พลังของสมาธิ พลังของปัญญา จะพาเราพ้นทุกข์ไป พลังของกิเลสตัณหา ก็พาเราเสื่อม ฉะนั้น เราฝึกตัวเอง สร้างพลังของจิตขึ้นมา" -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610708B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610708B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07