"ช่วงชีวิตเด็ก ๆ สดชื่น ยังหนุ่มยังสาว กระตือรือร้น เรียนรู้โลกข้างนอก ช่วงต่อมา ช่วงทำมาหากิน แล้วถัดจากนั้น มันเริ่มเสื่อม ช่วงเสื่อม เอามาภาวนาลำบาก ทีนี้ช่วงที่ดีที่สุดนี่เอาไปสนุกสนาน เอาไปทำมาหากินหมดแล้ว เหลือช่วงเสื่อม ๆ จะเอาไว้ภาวนา เริ่มต้นลำบาก ยากนะ แล้วทำยังไงดี เรารวมการปฏิบัติ เข้ามากับการใช้ชีวิตของเราในทุกช่วงวัย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611208A ซีดีแผ่นที่ ๗๙

Direct download: 611208A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07