"การภาวนาไม่ใช่เรื่องยาก พูดเรื่อยๆ ว่าไม่ยาก แต่ต้องทน อันแรก ทนเรียนให้รู้ก่อน อย่าใจร้อน รีบปฏิบัติ ยังปฏิบัติไม่เป็น ไม่รู้หลักของการปฏิบัติ แล้วขยัน ไปคนละโลกเลย" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610708A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610708A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07