เราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง อย่าขี้เกียจ ความขี้เกียจไม่เคยพาใครให้ดีได้ ความขี้เกียจไม่ช่วยให้ใครได้ดีหรอก กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ กฎแห่งกรรมก็คือ ถ้าเราทำกรรมฐานทำถูกต้อง ทำสม่ำเสมอทำมากพอ ผลมันก็เกิด ทำกรรมฐานแล้วก็ใจหนีไปคิดเรื่องอื่น ผลเกิดเหมือนกันแต่เกิดฟุ้งซ่าน ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไร -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 8 สิงหาคม 2563 ไฟล์ 630802 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630808.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 5:00pm +07