"ถ้าจะทำวิปัสสนา ดูแบบคนวงนอก ดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย ดูสบาย ๆ อย่างเราเห็นร่างกายของเราเคลื่อนไหว เหมือนกับเห็นหมา เห็นแมวเคลื่อนไหว เหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหว เราเห็นใจเราโลภ โกรธ หลง ขึ้นมา เหมือนเห็นคนอื่นโลภ โกรธ หลง เราเป็นคนดู เราไม่เกี่ยวข้อง ในเมื่อเราไม่เกี่ยวข้อง เราก็ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซง ไม่ต้องไปรักษา ไม่ต้องไปแก้ไข รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อย ๆ หลักของวิปัสสนามีนิดเดียวเท่านี้" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611007B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611007B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07