"เป็นนักปฏิบัติต้องมีความเมตตา อย่าเห็นแก่ตัว คนเราไม่เมตตาเพราะเราเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวภาวนาลำบาก เพราะฉะนั้น มองคนอื่น มองสิ่งอื่น มองสัตว์อื่น ด้วยความรู้สึกเป็นมิตรบ้าง อย่ามองว่าเป็นคู่ต่อสู้เสมอไป แล้วใจเราจะร่มเย็น ใจเราเย็น สบาย มีความสุข ภาวนาง่าย หายใจ ๒ ทีก็สงบแล้ว มีความสุข สุขอย่างเดียวไม่พอ พักผ่อนให้จิตใจมีกำลัง แล้วมาเจริญวิปัสสนา มาเรียนรู้ความจริงของรูป นาม กาย ใจ" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610707B ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610707B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07