"เราสังเกตตัวเอง อย่างเราภาวนาตั้งนานแล้ว จิตเหมือนเดิม นิ่งๆ ว่างๆ เหมือนเดิม มันต้องมีอะไรผิดแล้ว เพราะความนิ่งๆ ว่างๆ คงที่นั้น มันขัดกับอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของควรจะไม่นิ่ง ก็นิ่งๆ ของควรจะเป็นทุกข์ ก็รู้สึกสงบสุขสบายเพลินๆ ของควรบังคับไม่ได้ กลับรู้สึกว่าทำได้ ทุกวันทำจิตแบบนี้ได้ ถ้าเราฉลาด เราก็รู้ว่าต้องมีอะไรผิดแล้ว แล้วสังเกตเอา ว่าผิดตรงไหน" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610707A ซีดีแผ่นที่ ๗๗

Direct download: 610707A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07