"เวลาเราคิดถึงการปฏิบัติ เราจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ผิดธรรมชาติ ถามว่าทำแบบไม่ผิดธรรมชาติได้ไหม? เพราะที่เป็นธรรมชาติแท้ๆ ไม่ได้ทำอะไร เห็นอย่างที่มันเป็น รู้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นเอง แต่ว่าสิ่งที่เราทำกันนี่นะ ไม่ใช่การเห็น เราจะไปทำอะไรที่เกินจากการเห็น เกินจากการที่ไปรู้ ตามความเป็นจริง” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 610107A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07