มีตำรายาแต่ไม่ได้ปรุงยามากิน เชื้อโรคก็คือกิเลสก็จะอยู่เต็มหัวใจเหมือนเดิม ยิ่งนานวันก็ยิ่งแพร่พันธุ์ไป จิตของเรามีธรรมชาติไหลลงต่ำไปเรื่อยๆ เชื้อโรคในใจเราออกลูกออกหลานไปเรื่อย มาหัดภาวนานะจะนับกิเลสไม่ทันเลย พอตัวไหนเรารู้ทันแล้วมันก็หลอกเราไม่ได้ หมดคุณภาพไป ตัวที่ละเอียดกว่า ฉลาดลึกซึ้งกว่าก็มาหลอกเราต่อ

ธรรมเทศนาและตรวจการบ้าน โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช สวนสันติธรรม

Direct download: 560907B.mp3
Category:general -- posted at: 2:00pm +07