"เราต้องฝึกจนรักษาไม่ได้ ไม่ใช่ฝึกจนรักษาได้ แล้วกรรมฐานจะไม่ยากเลย ที่ยาก เพราะว่าเราอยากสงบ อยากสุข อยากดี ซึ่งพวกนี้เป็นของไม่เที่ยง ทำอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จ แต่ถ้าเอาความจริง ความจริงไม่ตาย ความจริงแน่นอน อย่างเราเห็นความจริงว่า จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง จิตผู้หลงก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้ก็รักษาไม่ได้ จิตผู้หลงก็ห้ามไม่ได้ เห็นอนิจจัง เห็นอนัตตาไป ต้องการเห็นไตรลักษณ์ของจิต หรือต้องการเห็นไตรลักษณ์ของกาย นี่คือเป้าหมายของการเจริญปัญญา ต้องการเห็นไตรลักษณ์" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611006B ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611006B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07