"ค่อยๆ ฝึกตัวเองนะ เอาออก ไม่ใช่เอาเข้า เรียนกรรมฐาน ลด ละ รู้จักเสียสละ รู้จักอะไร มันจะช่วยให้การภาวนาของเราราบรื่นขึ้น ถ้าเราภาวนาเพื่อจะเอา ภาวนายาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610106B

Direct download: 610106B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07