"ธรรมะเป็นของสูง ไม่ใช่ของเล่น เราฟังด้วยความเคารพ อ่อนน้อม พอฟังแล้วรู้หลักแล้ว เอามาลงมือทำ ทำแล้วถูกหรือผิด สังเกตเอา ถ้าสังเกตไม่ออกจริงๆ จึงมาถามครูบาอาจารย์ แต่อย่าเที่ยวถามเรื่อยเปื่อยไป ถามคนโน้นที คนนี้ที จะยิ่งงงมากกว่าเก่า เรียนกับใครก็เรียนให้มันรู้เรื่องไป" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611006A ซีดีแผ่นที่ ๗๘

Direct download: 611006A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07