"ใจเคลื่อนแล้วเรารู้ ใจก็จะตั้งมั่นไม่เคลื่อน สมาธิจะเกิด ใจจะไม่เคลื่อนโดยไม่ได้บังคับ ถ้าเราบังคับให้ใจไม่เคลื่อน อันนั้นเป็นสมาธิที่เลว จิตจะอึดอัด แต่ถ้าใจมันเคลื่อน เรารู้ ไม่ว่ามันนะ มันเคลื่อน แล้วรู้ จิตมันจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับ ฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่น ต้องเป็นจิตที่ไม่ได้บังคับไว้ เป็นจิตที่ดี มีสมาธิที่ดี จะมีความเบา มีความอ่อนโยนนุ่มนวล มีความคล่องแคล่วว่องไว มีความขยันในการรู้สภาวะ มีความซื่อตรงในการรู้สภาวะ รู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความยินดียินร้าย จิตที่ดี มีสมาธิที่ดี มีสติที่ดี เป็นอย่างนี้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610106A

Direct download: 610106A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07