การดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร ทำไมเรารู้จักว่าอยาก ก็แสดงว่าเราดูเป็น เรารู้จักสภาวะของความอยาก โกรธเป็นไหม? โกรธก็เป็น โกรธก็รู้จัก แสดงว่ารู้จักสภาวะของความโกรธ การดูจิตดูใจก็คือ ตอนนี้มันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเรา ก็แค่นั้น หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 มกราคม 2563 ไฟล์ 630105A ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630105A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07