เรียนให้ได้จิตของเราก่อน เพราะจิตนั้นเป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติ จิตจะชั่วหรือจะดี เราจะชั่วหรือเราจะดี อยู่ที่จิต จะสุขจะทุกข์ ก็อยู่ที่จิต จะบรรลุมรรคผล หรือจะไปลงนรก ก็เพราะจิต จิตเป็นตัวจำแนกเราด้วยกรรม จิตทำกรรมแบบไหน ก็พาเราไปทางนั้น หลวงปู่มั่นสอนว่าได้จิตคือได้ธรรมะ เสียจิตไปก็เสียธรรมะไป เพราะอย่างนั้น ฝึกให้ได้จิตมา -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620105B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620105B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07