ถ้าอยากพ้นทุกข์ในศาสนานี้ หรือในชีวิตนี้ ทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่ง แต่ทำเพื่อรู้ทันจิต พอรู้บ่อย ๆ มันเคลื่อนปุ๊บ สติจะรู้เอง พอมันเคลื่อนปุ๊บไป มันคือจิตมันฟุ้งซ่าน พอเรามีสติรู้ปุ๊บ มันจะตั้งมั่นขึ้นมาเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ไฟล์ 620105A ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 620105A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07