เวลาเราจะภาวนาให้ได้มรรคผลนิพพาน ใจต้องเป็นอิสระ ใจไม่ติดอะไร ถ้ายังเสพแล้วก็ติดอยู่ มันยังไม่ได้มรรคผลง่ายหรอก ลำบาก อย่าประมาทการเสพอารมณ์เล็กๆ น้อยๆ ซึ่งดูแล้วไม่ได้ผิดศีล อย่างลมพัดเย็นๆ แล้วเราชอบผิดศีลไหม ไม่ผิดศีล ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ได้ขโมยลมของใครมา ไม่ได้เป็นชู้กับลม เวลาตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจกระทบอารมณ์แล้ว ยินดีพอใจให้รู้ทัน ไม่ยินดี ไม่พอใจให้รู้ทัน ถ้ายินดีพอใจรู้ไม่ทัน เราจะมีราคะเพิ่มขึ้น ถ้าไม่ชอบ ไม่ยินดี ไม่พอใจเกิดขึ้นไม่รู้ทัน ก็สะสมโทสะขึ้น ต่อไปก็ไปสู้กับกิเลสเยอะแยะเลย กิเลสมันมีกำลัง -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 ธันวาคม 2563 ไฟล์ 631205 ซีดีแผ่นที่ 88

Direct download: 631205.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07