ถ้าไม่แพ้กิเลส ไม่มาเกิดหรอก แต่เราก็คงไม่ต้องแพ้ตลอดกาล เคยแพ้กิเลสมาแล้ว ต่อไปก็เอาชนะมันบ้าง เพราะฉะนั้น สำรวจตัวเอง บาปอกุศลทั้งหลาย ก็ต้องละเสีย กุศลทั้งหลาย ศีล สมาธิ ปัญญา อันไหนยังย่อหย่อนก็เพิ่มขึ้นมา พัฒนาขึ้นมา ท่านถึงบอกว่าให้ละบาปอกุศลทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม ทำจิตให้ขาวรอบ สว่างไสว ก็ต้องฝึกจิตฝึกใจไป ก่อนจะมาถึงขั้นที่จิตใจขาวรอบ สว่างไสว ปลอดจากกิเลส ก็ต้องละกิเลส เจริญกุศลให้มากๆ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 4 มกราคม 2563 ไฟล์ 630104A ซีดีแผ่นที่ 85

Direct download: 630104A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07