"ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง พุทโธก็ได้ หายใจก็ได้ พอจิตไหลไปคิดแล้วรู้ ๆ ต่อไปพอจิตไหลไปคิดปุ๊บ สติระลึกได้เอง สติจำสภาวะการไหลได้ จำสภาวะที่จิตไหลได้ พอจิตไหลปุ๊บ สติระลึกปั๊บ จิตตั้งมั่นปั๊บเลย สติกับสมาธิที่แท้จริงเกิดร่วมกันในขณะนั้นเลย" -- หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๔ ไฟล์ 610402B

Direct download: 610204B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07