“เราชอบพูดง่ายๆ ว่าศีล สมาธิ ปัญญา แต่อะไรทำให้เกิด ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา เรียนวิธีรักษาศีล เรียนเรื่องของจิต แล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้อง ถ้าไม่เรียนเรื่องจิต จะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องหรอก ปัญญาสิกขา ก็เรียนวิธีที่จะเจริญปัญญา มีสมาธิเฉยๆ ไม่เกิดปัญญา ถึงสมาธิถูก แต่จิตมันนิ่งเฉยอยู่ ก็ไม่ถูก ต้องมีวิธีเจริญปัญญา การเจริญปัญญาก็คือ การรู้รูป รูปนาม ตามความเป็นจริง วิธีรู้รูป ทำอย่างไร วิธีรู้นาม ทำอย่างไร ไม่เหมือนกัน ถ้าเราเรียนให้ดีเสียก่อน จับหลักให้แม่น การภาวนามันจะง่าย” -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ซีดีแผ่นที่ ๗๕ ไฟล์ 610304A

Direct download: 610304A.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07