เราต้องเข้าใจ เรียนศาสนาพุทธ ไม่ใช่เรียนให้เกิดความเฮง เรียนเพื่อจะร่ำรวย เรียนให้โชคดี แต่จะเรียนเพื่อจะไม่ทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ทุกข์ทางใจ พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแบบงมงาย ว่าอย่าทุกข์ทางใจ ท่านไม่พูดเฉยๆ ท่านชี้แจงว่าเหตุของความทุกข์ทางใจอยู่ที่ไหน เวลาเราจะละความทุกข์ทางใจ ละความทุกข์ทางใจโดยตรงไม่ได้ เราต้องละเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์ เหตุที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือตัวความอยาก ความอยากหรือตัวตัณหา ตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 31 มกราคม 2563 ไฟล์ 630131 ซีดีแผ่นที่ 86

Direct download: 630131.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07