การให้พรตามวาระปีใหม่ เป็นการให้กำลังใจเท่านั้นเอง คนในโลกไม่มีสติ ไม่มีปัญญา ไม่รู้ทางออกจากทุกข์ ขาดกำลังใจ ถ้าเรารู้ว่า เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ เราเป็นลูกพระพุทธเจ้า ธรรมะที่ท่านสอนไว้ ทิ้งเป็นมรดกให้พวกเราไว้ สามารถพาเราเดินทางตามท่านไปได้ ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ เพราะอย่างนั้น ไม่ต้องรอรับพรใครทั้งสิ้น สร้างพรให้ตัวเอง -- หลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 611231B ซีดีแผ่นที่ ๘๐

Direct download: 611231B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07