"พึ่งตัวเอง พัฒนาตัวเอง จนจิตเราเป็นพรหมที่แท้จริง จิตเป็นพระที่แท้จริง เป็นพรหมที่แท้จริง จิตเป็นเทพที่แท้จริง เทพที่แท้จริงเรียกว่า วิสุทธิเทพ หมายถึงพระอรหันต์ ไม่แปรปรวนต่อไปแล้ว แต่ต้องฝึกตัวเอง ต้องทำตัวเอง วิสุทธิเทพ อย่างพวกพระอรหันต์ในเทวโลก ในพรหมโลก ช่วยอะไรเราไม่ได้ สู้กิเลสแทนเราไม่ได้ เราต้องสู้เอาเอง" -- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ไฟล์ 610331B ซีดีแผ่นที่ ๗๕

Direct download: 610331B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07