"ทำบุญต้องฉลาด อย่าให้ตัวเองเดือดร้อน อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อน ทำบุญแล้วร้อนใจทีหลัง ได้บุญไม่เต็มที่ บุญจะให้ผลเราเต็มที่ ต้องมีความสุขตั้งแต่ก่อนจะทำ ระหว่างทำก็มีความสุข ทำแล้วคิดถึงก็มีความสุข” -- พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซีดีแผ่นที่ ๗๔

Direct download: 601231B.mp3
Category:Dhamma Talks -- posted at: 6:00am +07